Etkinliğin Adı: Sağlık Çalıştayı
Düzenleyenler: Siirt Dernekler Federasyonu
Katılımcılar: Doktorlar, Eczacılar, Sağlık Personelleri ve bu konularda çalışma yapan Akademisyenler
Katılımcı Yoğunluğu: 30 Katılımcı

İstanbul’da yaşayan Siirtli doktorların katıldığı çalıştay, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Çalıştay öncesi Siirt Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Canpolat, çalıştayın açılış konuşmasını yaparak yönetilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Doktor ve tıp akademisyeni hemşehrilerimizin katıldığı çalıştayda ilimiz sağlık sektörü ile ilgili önemli kararların alındığı verimli bir toplantıya dönüştü.

Alınan Kararlar:
1-
Siirtli olup İstanbul’da yaşayan, daha önce Siirt’e gitmeyen akademisyen ve doktorların Siirt Ziyareti’nin planlanması.

2- İstanbul’da üniversite okuyan tıp fakültesi, sağlık bilimleri vb. bölümlerde okuyan öğrencilerin barınma ve burs ihtiyacının karşılanması için kamuoyu oluşturmak.

3- Siirt’te sağlık turizminin desteklenmesi ve bu alanda yapılabilecekler konusunda araştırma yapılarak ilgili kurumlarla çalışma yapılması.

4- Siirt Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi için desteklerin arttırılması ve bu konunun gündemde tutularak eksiklerin giderilmesi için kamuoyu algısı oluşturmak.

5- Sağlıkta AR-GE ve bilimsel proje yapma konusunu, ilgili akademisyenler görüşerek gerekli desteğin sağlanması.

6- Her akademisyenin İstanbul’da öğrenim gören Siirt’li üniversite öğrencilerine mihmandarlık ve rehberlik yapması.

Metin CANPOLAT
Siirt Dernekler Federasyonu Başkanı